تفاهم نامه همکاری های علمی با دانشگاه شهیدمدنی استان آذربایجان شرقی منعقد شد

دکتر صادقی آزاد رئیس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و هیئت همراه در ربه جهت افزایش همکاری های علمی و تحقیقاتی این دانشگاه با شرکت برق منطقه ای آذربایجان با دکتراسماعیل زاده دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار رئیس دانشگاه شهید مدنی با اشاره به اهمیت گسترش ارتباط صنعت با دانشگاه و اهمیت انرژی برق در گسترش زیر ساختهای منطقه؛ افزایش استفاده از پتانسیل های دوجانبه در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی را خواستار شد.

دکتر اسماعیل زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان نیز با ابراز خوشحالی از وجود یک ظرفیت علمی در دانشگاههای منطقه ، بر لزوم استفاده از این ظرفیت برای حل مسائل صنعت برق و سایر مسائل در زمینه های گوناگون تاکید کرد.

وی همچنین جایگاه علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان را والا توصیف کرده و افزایش جایگاه قراردادهای تحقیقاتی شرکت و ایجاد جذابیت لازم برای محققان و ترغیب مشارکت در پروژه های شرکت را یک فاکتور اساسی توصیف و بر لزوم توجه به این موضوع برای ارتقای سطح علمی تحقیقات را خواستار شد. همچین با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های محلی و امکانات دانشگاهی از جمله وجود فضا و توان علمی مناسب برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی در منطقه ، ضمن اعلام حمایت از انجام تحقیقات در این زمینه ، شرکت برق منطقه ای آذربایجان را به عنوان حامی اصلی اینگونه پروژه ها عنوان کرد .

گفتنی است در پایان این دیدار تفاهم نامه فی مابین بین شرکت برق منطقه ای آذربایجان و دانشگاه شهید مدنی آذربایجان امضا و مبادله شد.