تفاهم نامه همکاری شرکت سهامی آب منطقه ای یزد منعقد شد

تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی و موزه آب شاهرود در زمینه های آموزشی، ثبت دانش های بومی و انتقال تجربیات منعقد شد.

به گزارش برقاب : تفاهم نامه همکاری بین شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی و موزه آب شاهرود منعقد شد . به نقل از  روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای یزد، این تفاهم نامه همکاری  در راستای توسعه همکاری های شناختی و آموزشی در سطح کشور، آموزش همگانی، ثبت دانش بومی و به روز رسانی آن و حفظ سنت ها و آئین ها، کمک به ثبت ابنیه و سازه های تاریخی و قنوات آبی در سطح منطقه ای و ملی بین این شرکت، مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی و موزه آب شاهرود منعقد شد.

از دیگر اهداف این توافق می توان به برگزاری کارگاه ها و همایش ها، جمع آوری سنت ها و آئین های بومی و محلی، تدوین نقشه گردشگری آب، جمع آوری های تاریخ شفاهی، کمک به ثبت جهانی قنات ها و ابنیه تاریخی آبی و انتقال دانش بومی و بروزرسانی آن اشاره کرد.