با هدف افزایش ارتقای توان تولید دانش بنیان در صنعت آب استان؛

تفاهم نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان با آب منطقه ای اصفهان امضا شد

تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان و شرکت آب منطقه ای اصفهان با حضور جمعی از مدیران نهم آذر ماه، به امضاء رسید.

در این جلسه، مهندس حسن ساسانی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان با تأکید بر تقویت رابطه بین دانشگاه و صنعت، خاطر نشان کرد: مسائل آب استان با هم اندیشی نخبگان و استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه ها به نتیجه می رسد.

وی با اشاره به چند وجهی بودن مسأله آب تصریح کرد: برخورداری استان اصفهان از دانشگاه های متعدد و پتانسیل علمی آنها، رسیدن به راه حل چالش های آبی را هموار می سازد.

ساسانی با تأکید بر وجهه اجتماعی آب افزود: آب و زاینده رود برای مردم استان اصفهان دغدغه ای بنیادی است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان اضافه کرد: این تفاهم‌نامه با هدف ارتقاء سطح همکاری های متقابل، افزایش آگاهی اساتید، متخصصین و کارشناسان و بهره گیری از امکانات و توانمندی های آموزشی، پژوهشی، فناوری، نوآوری، آزمایشگاهی و رفاهی هر دو طرف با هدف بهبود مدیریت و توسعه پایدار منابع آب استان منعقد شد.

دکتر بابک ابراهیمی، معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه ای اصفهان نیز با تأکید بر سر یک میز نشستن برای گفتگو و درخواست ایجاد اندیشکده آب استان، گفت: با داشتن درک واحد از مسائل رسیدن به راه حل میسر می شود.

دکتر علی رائیجیان، معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای اصفهان هم چنین با اشاره به بضاعت و حضور دانشجویان از اقصی نقاط کشور در دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: مباحث اجتماعی آب استان حول محور مشارکت قابل حل شدن هستند.

دکتر پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در این جلسه با بیان این که در دانشگاه آزاد اسلامی استان، بیش از 80 هزار دانشجو اشتغال به تحصیل دارند، تصریح کرد: آب از گذشته در دانشگاه آزاد به عنوان مسأله ای کلیدی مطرح بوده و در چند سال اخیر علاوه بر مسائل فنی آب به مباحث حقوقی، روانشناسی، فرهنگی و … آب نیز در این دانشگاه پرداخته شده است.

 وی چند بعدی نگاه کردن به مسائل آبی را خواستار شد و افزود: محصول تفاهم نامه های از این دست رسیدن به پیشنهادات کلان است.

تفاهم نامه میان شرکت آب منطقه ای اصفهان به نمایندگی مهندس حسن ساسانی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان و دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان به نمایندگی دکتر پیام نجفی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان، منعقد و امضا شد.

این تفاهم نامه در 7 ماده در راستای تحقق همفکری و همکاری متقابل اهداف و سیاست های کلان توسعه پایدار کشور و حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع آبی، همکاری هم افزا و چند وجهی بین مراکز صنعتی و دانشگاهی کشور به مدت دو سال به امضا رسید.