تفاهم نامه فی مابین توزیع برق استان و امور زنان و خانواده استانداری سمنان

درراستای توانمندسازی بانوان در بهینه سازی مصرف برق، تفاهم نامه همکاری فی مابین دفتر امور زنان و خانواده استانداری سمنان و شرکت توزیع برق استان منعقد و مبادله شد. مشاور امور زنان وخانواده شرکت توزیع برق استان با اعلام این خبر گفت: باتوجه به این که زنان حدود نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می […]

درراستای توانمندسازی بانوان در بهینه سازی مصرف برق، تفاهم نامه همکاری فی مابین دفتر امور زنان و خانواده استانداری سمنان و شرکت توزیع برق استان منعقد و مبادله شد.

مشاور امور زنان وخانواده شرکت توزیع برق استان با اعلام این خبر گفت: باتوجه به این که زنان حدود نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و از ارکان مهم و تاثیرگذار در هر خانواده می باشند، اهمیت دادن به توانمندسازی بانوان، یکی از اصول مهم در ارتقاء سلامت خانواده و جامعه است که بر همین اساس، این تفاهم نامه منعقد شده است.

نرجس خانم هراتی افزود: پیگیری اطلاع رسانی به بانوان شهری و روستایی در سنین مختلف برای شرکت در برنامه های توانمندسازی، نظارت و پایش بر برگزاری برنامه آموزش در شهرستان های استان، تعیین فضای مناسب برای برگزاری دوره های آموزشی، مشخص نمودن زمان و تاریخ برگزاری دوره ها و نشست های آموزشی و معرفی نماینده جهت هماهنگی و اجرای موضوع تفاهم نامه، به عنوان برخی از تعهدات دفتر امور زنان و خانواده استانداری سمنان محسوب می شوند.

وی همچنین اضافه کرد: پیگیری معرفی مربی خبره در موضوع بهینه سازی مصرف برق در شهرها و روستاهای استان، انجام تبلیغات محیطی در موضوع مورد نظر و درمکان برگزاری آموزش، اجرای مسابقه در پایان دوره های آموزشی و اهداء هدایا به برگزیدگان و معرفی نماینده جهت هماهنگی و اجرای مفاد تفاهم نامه، از جمله تعهدات شرکت توزیع برق استان به شمار می روند.