تفاهم نامه توسعه نیروگاههای تجدید پذیر در استان زنجان امضاء شد

تفاهم نامه همکاري در زمينه توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر بین سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق و استانداری زنجان منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان، این تفاهم نامه  با حضور معاون وزیر نیرو و ریاست سازمان ساتبا  و  استاندار زنجان در راستای فراهم کردن زیر ساخت‌های لازم جهت توسعه  نیروگاههای تجدیدپذیر و پاک و حمایت از مشارکت بخش خصوصی بین سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و استانداری زنجان منعقد شد.

گفتنی است این تفاهم نامه در خصوص همکاری و بسترسازی در توسعه انواع انرژیهای تجدیدپذیر و پاک از طریق استفاده از ظرفیت کلیه ادارات، سازمان ها و دستگاه های ذیربط، به اشتراک گذاری اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی ساختگاه های مناسب جهت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر و پاک در استان به منظور تسهیل امور و ترغیب سرمایه گذاران با هدف تأمین برق پایدار در کشور، ارتقاء و افزایش ظرفیت تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر با توسعه زنجیره تولید تجهیزات تجدیدپذیر، همچنین ترویج فرهنگ عمومی بهینه سازی و ارتقای بهره وری برق از طریق تدوین برنامه های راهبردی و انجام اقدامات مشترک در سطح مشترکین برق خانگی، اداری و صنعتی استان میباشد.