تعیین تکلیف پروژه های شرکت آب منطقه ای کرمان

با حضور مهندس امیری معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای جلسه ای در خصوص ایجاد بانک اطلاعاتی پیشرفت پروژه ها برای عملیات حسابرسی طرح‌های تملک دارایی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه ای با حضور مهندس امیری معاون طرح و توسعه و نمایندگان مجری طرح‌ها در اتاق […]

با حضور مهندس امیری معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای جلسه ای در خصوص ایجاد بانک اطلاعاتی پیشرفت پروژه ها برای عملیات حسابرسی طرح‌های تملک دارایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه ای با حضور مهندس امیری معاون طرح و توسعه و نمایندگان مجری طرح‌ها در اتاق جلسات برگزار گردید، در این جلسه مهندس امیری ضمن تأکید بر تکمیل اطلاعات مربوط به پیشرفت فیریکی و ریالی پروژه های تملک دارایی سرمایه ای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۹، افزود: اطلاعات مورد نیاز بایستی هر چه سریعتر تکمیل و نهایی شود و همکاری کامل با حسابرسان شرکت انجام شود.

در این جلسه همچنین بر انجام اقدامات لازم به منظور تعیین تکلیف پروژه های شرکت تأکید و مقرر شد نمایندگان مجری طرح‌ها در این زمینه اقدامات لازم را طبق ضوابط انجام دهند.

بازدید از سد سیرجان و مس تخت گنبد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان در سفر به شهرستان سیرجان، با هیأت همراه از سد سیرجان و مس تخت گنبد بازدید نمود.

 مهندس علی رشیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آب منطقه ای به همراه فرماندار سیرجان، مهندس علیدادی معاون حفاظت و بهره برداری و مهندس نمازیان معاون برنامه ریزی آب منطقه ای ضمن سفر به شهرستان سیرجان، از سد و مس تخت گنبد بازدید نمود.