تعیین تکلیف مقسم و کانال برای روستاهای اسجیل و دولت آباد مشهد

جلسه تعیین تکلیف نحوه اجرا و احداث مقسم وکانال آب روستاهای اسجیل و دولت آباد با حضور نماینده مردم طرقبه و شاندیز و گلبهار در مجلس، فرماندار گلبهار و رئیس شورای تامین، معاونان حفاظت و بهره برداری و طرح و توسعه و رئیس گروه آب های سطحی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و همچنین اعضای شورای اسلامی این دو روستا در شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی برگزار شد.

تعیین تکلیف مقسم و کانال برای روستاهای اسجیل و دولت آباد مشهدجلسه تعیین تکلیف نحوه اجرا و احداث مقسم وکانال آب روستاهای اسجیل و دولت آباد با حضور نماینده مردم طرقبه و شاندیز و گلبهار در مجلس، فرماندار گلبهار و رئیس شورای تامین، معاونان حفاظت و بهره برداری و طرح و توسعه و رئیس گروه آب های سطحی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی و همچنین اعضای شورای اسلامی این دو روستا در شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی برگزار شد.

به گزارش برقاب ، روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، در ابتدای جلسه امامی نماینده مردم طرقبه و شاندیز و گلبهار و همچنین دبیری رئیس شورای تامین برلازم الاجرا بودن پروژه مقسم و کانال برای روستاهای اسجیل و دولت آباد تاکید کردند.

در ادامه غلامرضا ممدوحی معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای خراسان رضوی با اشاره به سابقه تاریخی مشکلات توزیع آب در روستاهای اسجیل و دولت آباد گفت: با توجه به رای هیئت ۳ و ۵ نفره و تصمیماتی که در جلسات شورای تامین گرفته شده، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی برای اجرای این پروژه همیاری لازم را خواهد داشت.

همچنین حسین پور معاون طرح و توسعه آب منطقه ای گفت: طراحی پروژه توسط شرکت مهندسین مشاور انجام شده و پیمانکار ذیصلاح نیز با هماهنگی دستگاه های اجرایی برای شروع پروژه آمادگی لازم را دارد.

قاسم پور فرماندار گلبهار نیز از تامین اعتبار این پروژه از محل اعتبارات استانی خبر دادوگفت: در این پروژه باید مدیریت بهینه انجام شود و راندمان آبیاری برای هر دو روستا بالا برود.

خبرنگار: روح الله پور آرین