تعویض رایگان ۱۰ هزار و ۱۳۱ کنتور از کار افتاده در سال ۹۹

معاون درآمد و امورمشترکین آبفای منطقه ۶ تهران گفت: در سال گذشته با وجود شرایط ویژه و سخت همه گیری ویروس کرونا و افزوده شدن ۷۲ روستا به حوزه خدمات رسانی شرکت، ۱۰ هزار ۱۳۱ دستگاه کنتور از کار افتاده با هزینه ای افزون بر ۵۰ میلیارد ریال به صورت رایگان تعویض شد. جواد رحمانی […]

معاون درآمد و امورمشترکین آبفای منطقه ۶ تهران گفت: در سال گذشته با وجود شرایط ویژه و سخت همه گیری ویروس کرونا و افزوده شدن ۷۲ روستا به حوزه خدمات رسانی شرکت، ۱۰ هزار ۱۳۱ دستگاه کنتور از کار افتاده با هزینه ای افزون بر ۵۰ میلیارد ریال به صورت رایگان تعویض شد.
جواد رحمانی افزود: شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران(شهرری) به عنوان یکی از بزرگترین و گسترده ترین شرکت های زیر مجموعه آبفای استان تهران به صورت شبانه روزی و بی وقفه به ۲۷۵ هزار و ۳۹۹ مشترک آب خدمات رسانی می کند که از این تعداد ۲۴۲ هزار و ۴۲۵ مشترک آب درحوزه شهری و ۳۲ هزار و ۹۷۴ مشترک در حوزه روستایی خدمات دریافت می کنند.
وی با بیان اینکه ۱۸۴ هزار و۲۷۰ مشترک از خدمات فاضلاب این شرکت بهره مند هستند و درمجموع این شرکت به جمعیتی در حدود ۲ میلیون نفر خدمات رسانی می کند ادامه داد: در سال ۹۹ تعداد ۳۰۰۰ اانشعاب جدید آب (۲۶۹۵ اشتراک آب شهری و ۳۰۵ اشتراک روستایی) و ۱۵۶۰ انشعاب جدید فاضلاب واگذار شده است.
رحمانی افزود: با توجه به ضرورت حفظ و نگهداری تاسیسات آب در حوزه مشترکین به منظورادامه و استمرار خدمات رسانی، در سال گذشته ۱۰ هزار و ۱۳۱ دستگاه کنتور فرسوده و ازکار افتاده با هزینه کرد اعتباری افزون بر ۵۰ میلیارد ریال در سطح منطقه تعویض و کنتور های جدید به صورت رایگان برای مشترکین نصب شد.
او با اشاره به افزایش سرانه مصرف آب در سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: در سال ۹۹ درمجموع ۱۴۵ میلیون متر مکعب آب آشامیدنی تامین و توزیع شد که ۱۳۵ میلیون متر مکعب از این حجم آب در حوزه شهری و ۱۰ میلیون متر مکعب در حوزه روستایی بوده است.
رحمانی با تاکید بر ضرورت جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در شهر ها و نواحی زیر پوشش افزود: به منظور ارتقای بهداشت محیط، حفظ منابع آب و سلامت شهروندان، از ابتدای سال ۹۹ تا پایان این سال بیش از ۹۲ میلیون متر مکعب فاضلاب جمع آوری و پس از تصفیه به صورت بهداشتی دفع شده است.
معاون درآمد و امور مشترکین آبفای منطقه۶ (شهرری) با اشاره به اینکه براساس پیمایش های انجام شده در سال گذشته ۳۲۴ انشعاب غیر مجاز در سطح منطقه شناسایی و جمع آوری شده است خاطرنشان کرد: با توجه به حجم فعالیت ها و خدمات رسانی شرکت به ۲۷۶ هزار مشترک، در سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارمورد قرائت کنتور در سطح منطقه انجام شده است و تمامی قبوض حاصل از قرائت نیز با حضور ماموران قرائت در درب منزل مشترکان توزیع شد.