تعویض ایربگ ترانس اصلی واحد ۲بخار نیروگاه بندرعباس

مدیرامور الکتریک نیروگاه بندرعباس از تعویض ایربگ ترانس اصلی واحد ۳۲۰ مگاواتی ۲ بخاردر راستای تعمیرات اساسی خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان،محسن سلیمانزاده گفت : ایربگ ترانس اصلی واحد ۲ با تلاش پرسنل متخصص و مجرب در امور تعمیرات الکتریک تعویض گردید. در این عملیات تخلیه روغن کنسرواتور ترانس […]

مدیرامور الکتریک نیروگاه بندرعباس از تعویض ایربگ ترانس اصلی واحد ۳۲۰ مگاواتی ۲ بخاردر راستای تعمیرات اساسی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان،محسن سلیمانزاده گفت : ایربگ ترانس اصلی واحد ۲ با تلاش پرسنل متخصص و مجرب در امور تعمیرات الکتریک تعویض گردید.
در این عملیات تخلیه روغن کنسرواتور ترانس ایربگ قدیمی خارج و ایربگ جدید جایگزین گردید ، که پس از چندین مرحله نشت یابی از ولوهای مربوطه و تعویض اورینگ و تلاش شبانه روزی پرسنل مجرب اداره توربوژنراتور امور تعمیرات الکتریک تمامی مشکلات برطرف و ایربگ جدید با موفقیت تست و نصب گردید. پس از این مرحله ، روغن ترانس رطوبت زدایی و ترانس از این منظر آماده بهره برداری گردید.

سلیمانزاده افزود : تعویض ایربگ یکی از تخصصی ترین و حساس ترین عملیات بر روی ترانس های بزرگ است که نیروگاه بندرعباس به دانش و تجربه این کار مجهز است.