تعویض ۲۵۰۰ فقره کنتور معیوب مشترکین اراک

به منظور کاهش آب یه حساب نیامده و مدیریت مصرف آب طی سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۵۰۰ فقره کنتور خراب مشترکین خانگی و غیرخانگی که به طرق مختلف کارکرد ناصحیح آنها اثبات و مشخص گردیده بود به صورت رایگان تعویض شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ، مهندس سعید سرآبادانی […]

به منظور کاهش آب یه حساب نیامده و مدیریت مصرف آب طی سال ۱۳۹۹، بیش از ۲۵۰۰ فقره کنتور خراب مشترکین خانگی و غیرخانگی که به طرق مختلف کارکرد ناصحیح آنها اثبات و مشخص گردیده بود به صورت رایگان تعویض شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی ، مهندس سعید سرآبادانی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اراک با اعلام این خبر اظهار داشت : این اقدام بر اساس شواهد عینی (عدم کارکرد شمارنده در زمان باز بودن شیرآب) و نیز تست کنتور که توسط دستگاه مخصوصی انجام میشود در لیست تعویض قرار گرفته و بر اساس اولویت بدون اخذ هیچ هزینه ای از مشترکین تعویض شدند.

وی افزود : با توجه به اینکه کنتور آب قطعه ای مکانیکی میباشد ممکن است به دلایلی همچون : گذشت زمان ، عبور جریان آب از آن و سایش عقربه ها و اتصالات داخلی ، کارکرد خود را از دست داده و نتواند به درستی مصرف و عبور جریان آب را نمایش دهد ؛ به همین دلیل شرکت های اب و فاضلاب پس از اثبات خرابی کنتور نسبت به تعویض آن اقدام می نمایند .