تعمیر سیستم خلأ آب شیرین کن MED شماره ۲ نیروگاه بندرعباس

معاون مهندسی و برنامه ریزی از بررسی و رفع عیب سیستم خلأ آب شیرین کن MED شماره ۲ نیروگاه بندرعباس خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، محمدعقیل عامری عنوان کرد: تولید آب مقطر که برای تغذیه ی بویلر های واحد بخار مورد استفاده قرار می گیرد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار […]

معاون مهندسی و برنامه ریزی از بررسی و رفع عیب سیستم خلأ آب شیرین کن MED شماره ۲ نیروگاه بندرعباس خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق هرمزگان، محمدعقیل عامری عنوان کرد: تولید آب مقطر که برای تغذیه ی بویلر های واحد بخار مورد استفاده قرار می گیرد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است . بنابراین رفع اشکالات سیستم خلأ آب شیرین کن ها در دستور کار قرار گرفته است که در حال حاضر واحد شماره ی ۲ آب شیرین کن ها از مدار خارج شده و تعمیرات مذکور در حال انجام است .

عامری یادآور شد : انجام اقدامات اصلاحی در فاز اول باعث شد در سال ۱۳۹۹ از لحاظ تولید آب ، تابستان بدون مشکلی را پشت بگذاریم و رفع اشکال از سیستم خلأ آب شیرین کن ها در ادامه ی اقدامات اصلاحی آب شیرین کن ها می باشد .
معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه بندرعباس ابراز امیدواری کرد: با انجام این اصلاحات و تلاش و همدلی پرسنل پر تلاش نیروگاه تابستان پیش رو میزان تولید آب شیرین کن ها از سال قبل نیز به مراتب بهتر شود .