تعمیر خط لوله فاضلاب در محدوده آبفای منطقه چهار

تعمیر خط لوله فاضلاب خیابان بوربور تعمیر شد مدیر ناحیه بهارستان طی گفتگویی با روابط عمومی بیان داشت: در پی اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه جمع آوری فاضلاب، پس از بررسی های انجام شده در خیابان بوربور، مشخص گردید شبکه جمع آوری فاضلاب نیاز به بازسازی دارد.  رضا عنایتی امانی افزود: به جهت جلوگیری […]

تعمیر خط لوله فاضلاب خیابان بوربور تعمیر شد

مدیر ناحیه بهارستان طی گفتگویی با روابط عمومی بیان داشت: در پی اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه شبکه جمع آوری فاضلاب، پس از بررسی های انجام شده در خیابان بوربور، مشخص گردید شبکه جمع آوری فاضلاب نیاز به بازسازی دارد. 

رضا عنایتی امانی افزود: به جهت جلوگیری از بروز حوادث ناگوار و خسارت به مشترکین محدوده، پس از هماهنگی و اخذ مجوزهای مربوطه، طی یک عملیات منسجم خط لوله مذکور به طول 36 متر با تلاش بی وقفه همکاران بهره برداری و فنی مهندسی، تعمیر و مجدداً در مدار بهره برداری قرار گرفت.

 وی در ادامه گفت: صعوبت اجرای عملیات فوق الذکر بدلیل عرض کم و بنای قدیمی محله مزبور با تمهیدات مناسب و کمترین زمان ممکن صورت پذیرفت.