تعمیرات و بازدید دوره ای در نیروگاه ری رکورد زد

نیروگاه گازی ری رکورد دار بیشترین تعداد تعمیرات اساسی، بازدید مسیر داغ و بازدید محفظه احتراق در بین نیروگاه های کشور

به گزارش برقاب به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری ،نیروگاه ری در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و از اواسط مهر ماه بعد از پشت سر گذاشتن پیک تابستان، با برنامه ریزی برای پیک سال ۱۴۰۲ و با هدف کسب آمادگی لازم واحدها برای تأمین بار شبکه سراسری برق کشور و کمک به پایداری تولید، تعمیرات و بازدید های دوره ای خود را آغاز نمود.

شش تعمیرات اساسی، سه بازدید مسیر داغ توربین و دوازده بازدید محفظه احتراق، یکی از پرکارترین فصول تعمیرات را برای نیروگاه ری و پرسنل تلاشگر این نیروگاه رقم زد. بطوری که تمام واحدهای گازی متنوع این نیروگاه در شش ماه دوم سال ۱۴۰۱ مورد بازدید و تعمیرات دوره ای قرار گرفتند. بازدید و تعمیرات پیشگیرانه واحد های تولید انرژی نیروگاه ری متناسب با ساعت کارکرد هر واحد پس از پایان پیک تابستان با هدف کسب آمادگی لازم واحدها برای تأمین بار شبکه سراسری برق کشور و کمک به پایداری و استمرار تولید برق در پیک سال بعد توسط متخصصان توانمند این نیروگاه صورت می پذیرد.