پیشرفت ۸۰ درصدی تعمیرات واحدهای تولید انرژی نیروگاه ری

نیروگاه ری در نیمه دوم سال 1402 و از اوایل پاییز بعد از پشت سر گذاشتن پیک تابستان، با برنامه ریزی برای پیک سال 1403 و با هدف کسب آمادگی لازم واحدها برای تأمین بار شبکه سراسری برق کشور و کمک به پایداری تولید، تعمیرات و بازدیدهای دوره ای خود را آغاز نمود.

به گزارش خبرگزاری برقآب حمید بادرستانی مدیر عامل نیروگاه ری اعلام نمود: پنج تعمیرات اساسی، پنج بازدید مسیر داغ توربین و یازده بازدید محفظه احتراق، یکی از پرکارترین فصول تعمیرات را برای واحدهای تولید انرژی نیروگاه ری و پرسنل تلاشگر این نیروگاه رقم زده است. بطوری که تمام واحدهای گازی متنوع نیروگاه ری در شش ماه دوم سال ۱۴۰۲ مورد بازدید و تعمیرات دوره ای قرار خواهند گرفت.

بادرستانی با اعلام این خبر افزود: مجموع واحدهای تعمیر شده و یا در دست تعمیر تا کنون به ۱۸ واحد رسیده است. و این شامل تعمیرات ۸۰ درصد ظرفیت واحدهای نیروگاه ری از اوایل مهر ماه تا کنون می باشد و تا پایان سال، تمامی واحدهای این نیروگاه مورد بازدید و تعمیرات قرار خواهند گرفت.

در حال حاضر نیز پنج واحد این نیروگاه به طور همزمان به دست کارشناسان و متخصصین نیروگاه ری در حال تعمیرات و بازدید می باشند.

مدیر عامل نیروگاه ری افزود: بازدید و تعمیرات پیشگیرانه واحد های تولید انرژی نیروگاه ری متناسب با ساعت کارکرد هر واحد پس از پایان پیک تابستان با هدف کسب آمادگی لازم واحدها برای تأمین بار شبکه سراسری برق کشور و کمک به پایداری و استمرار تولید برق در پیک سال بعد توسط متخصصان توانمند این نیروگاه صورت می پذیرد.

از آنجایی که عمر اکثر تجهیزات بالا بوده و بازدهی تولید واحد ها را تحت تأثیر قرار می دهد، با انجام به موقع تعمیرات پیش بینی شده و پیشگیرانه به میزان قابل توجهی افزایش طول عمر تجهیزات، کاهش معایب سیستم، کاهش حوادث غیر مترقبه و در نهایت تولیدی پایدار و حداکثری را شاهد خواهیم بود.