تعمیرات همزمان ۴ واحد نیروگاه شهید رجایی

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین گفت: چهار واحد نیروگاه شهید رجایی قزوین با مجموع توان ۷۵۰ مگاوات برای کسب آمادگی تولید برق در پیک تابستان امسال به طور همزمان در دست تعمیرات قرار دارند.

تعمیرات همزمان ۴ واحد نیروگاه شهید رجایی

به گزارش برقاب، پایگاه خبری برق حرارتی، ابوالفضل موتابها، مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی با بیان این مطلب، افزود: به منظور کسب آمادگی تولید برق به ویژه در تابستان امسال، تعداد چهار واحد بخاری و سیکل‌ترکیبی این نیروگاه در مجموع با توان ۷۵۰  مگاوات به طور همزمان در دست تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دوره‌ای قرار دارد.
موتابها ادامه داد: در این فصل از تعمیرات، دو واحد بخاری هر یک به ظرفیت ۲۵۰ مگاوات، یک واحد گازی با توان حدود ۱۰۰ مگاوات و بویلر مربوطه(۵۰ مگاوات) و یک واحد بخاری سیکل‌ترکیبی با توان ۱۰۰ مگاوات به ترتیب تحت برنامه تعمیرات بازدید دوره‌ای، اساسی و نیمه اساسی قرار دارند.
وی تصریح کرد: هم اکنون در نیروگاه بخار واحدهای شماره یک و دو بخاری تحت تعمیر بازدید دوره‌ای قرار دارند و  این تعمیرات در حال اجرا است.
مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی بیان داشت: در نیروگاه سیکل‌ترکیبی نیز واحد شماره دو گازی تحت تعمیرات اساسی و واحد شماره دو بخاری سیکل‌ترکیبی هم در دست تعمیرات نیمه اساسی قرار دارد.
براساس این گزارش، هر ساله با پایان یافتن فصل پیک تابستان و کاهش نیاز مصرف کنندگان به انرژی الکتریکی، واحدهای نیروگاهی برای کسب آمادگی تولید برق، تحت انواع تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره‌ای قرار می‌گیرند.