تعمیرات دوره‌ای واحدهای نیروگاه بعثت آغاز شد

همزمان با پایان یافتن پیک مصرف برق تابستان در کشور، فعالیت‌های تعمیراتی نیروگاه بعثت به منظور آمادگی هر چه بیشتر واحدهای این مجموعه برای تولید پایدار انرژی در شبکه آغاز شد. سید مجتبی میرعابدینی، معاون مهندسی و برنامه‌ریزی نیروگاه بعثت در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت حضور این نیروگاه در تامین برق پایتخت […]

همزمان با پایان یافتن پیک مصرف برق تابستان در کشور، فعالیت‌های تعمیراتی نیروگاه بعثت به منظور آمادگی هر چه بیشتر واحدهای این مجموعه برای تولید پایدار انرژی در شبکه آغاز شد.

سید مجتبی میرعابدینی، معاون مهندسی و برنامه‌ریزی نیروگاه بعثت در این خصوص گفت: با توجه به اهمیت حضور این نیروگاه در تامین برق پایتخت و جهت آمادگی تولید در زمستان سال جاری، واحد یک نیروگاه برای تعمیرات دوره‌ای ۱۰ روزه با هماهنگی مرکز کنترل از مدار خارج گردید.

میرعابدینی افزود: در تعمیرات این واحد اقداماتی از قبیل بازدید برج‌های خنک‌کن و تمیز کاری آن‌ها، بازدید و تست لوله‌های کندانسور، بازدید تجهیزات و سیستم‌های الکتریکی و ابزار دقیق و انجام سرویس‌های لازم، آزمون و اندازه‌گیری پارامترهای دینامیکی سیستم تحریک، بازدید ژنراتور، بازدید و سرویس اواپراتور، رفع اشکالات ایرهیترها و انجام درخواست کارهای منوط به توقف واحد انجام می‌شود.