تعدیل بار پست بحرانی مهریز

مدیر دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت : با استفاده از پست سیار در سر یزد ، بخش عمده ای خروجی پست مهریز تعدیل یافت. به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ، مهندس محمد فراتی با اشاره به اینکه پست فوق توزیع 20/63 کیلوولت […]

مدیر دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت : با استفاده از پست سیار در سر یزد ، بخش عمده ای خروجی پست مهریز تعدیل یافت.

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد ، مهندس محمد فراتی با اشاره به اینکه پست فوق توزیع 20/63 کیلوولت سریزد تا راه اندازی کامل   فعلا  به صورت سیار و با استفاده از پست سیار مورد بهره‌برداری قرار گرفته است ، افزود : این پست سیار با داشتن ترانسفورمانور 30 مگاولت آمپری در حال حاضر 10 مگاوات از بار پست مهریز را کاسته و آن را از حالت بحرانی خارج کرده است.

وی اضافه کرد : دو خروجی فشار متوسط هوایی برای تامین برق پایدار صنایع مستقر در شهرک صنعتی مهریز و شهرک سنگ برای تحقق شعار امسال و ارتقای کیفیت ولتاژ تحویلی به مشترکین بهادران و گردکوه با هزینه ای بالغ بر 8 میلیارد ریال احداث شده است.

این مسئول افزایش قابلیت اطمینان مشترکین شهرستان مهریز با کاهش بار پست مهریز و کاهش نرخ خرابی پست  را از دیگر اهداف آن برشمرد.

مدیر دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع نیروی برق استان یزد یادآور شد:  در حال حاضر بخش عمده ای از بار فیدر 411 مهریز و کل بار فیدر 417 مهریز به پست سریزد منتقل شده است.