برای پانزدهمین سال متوالی ؛

تصویب صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آب منطقه ای گیلان

جلسه مجمع عمومی،عادی بررسی صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آب منطقه ای گیلان در سال 1399به صورت ویدئو کنفرانس به ریاست اتابک جعفری معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان؛ این جلسه با حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره  ، معاونین و مدیران مستقل شرکت آب منطقه ای گیلان بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه گزارش حسابرسی توسط نماینده سازمان حسابرسی  قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر در نهایت صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آب منطقه ای گیلان در سال ۱۳۹۹ بدون بند محدودیت مورد تصویب قرار گرفت.

وحید خرّمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان در این جلسه اظهار داشت: خرسند هستیم که صورت های مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای آب منطقه ای گیلان برای سالیان متوالی بدون گزارش بند حسابرسی به تصویب می رسد.

وی در ادامه محدودیت اعتبارات عمرانی ، تاخیر در مبادله موافقتنامه های عمرانی ، محدودیت و پایین بودن سقف اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نسبت به نیاز آنها را  مهمترین مشکلات و چالش های پیش روی این شرکت در اجرای طرح های عمرانی بخش آب استان گیلان عنوان نمود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گیلان در پایان ، لزوم توجه به تخصیص اعتبار مناسب به طرح علاج بخشی سد سفیدرود و مرمت و بازسازی شبکه پائین دست این سد با توجه به قدمت بالا و نیاز به هزینه بالا در تعمیر و نگهداری آنها  را مورد تاکید قرار داد.