تصویب صورت های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت آبفای خراسان رضوی

صورت های مالی سال ۱۴۰۰ شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی درجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تائید و تصویب شد.

دراین جلسه که از طریق ویدئو کنفرانس و به ریاست معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور برگزار شد سید ابراهیم علوی مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی گزارش فعالیت های هیئت مدیره شامل را ارائه داد.
درادامه مدیران شرکت مهندسی آبفای کشور به نقد و بررسی عملکرد شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی پرداختند که مدیرعامل آبفا استان توضیحات لازم را بیان کرد و به پرسش های مطرح شده پاسخ داد.
سپس معاون برنامه ریزی واموراقتصادی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور عملکرد شرکت آب وفاضلاب خراسان رضوی را ، قابل قبول ارزیابی و از تلاش مدیرعامل وهمکاران آبفای استان در ارائه خدمات به مشترکان با توجه به وسعت استان و پراکندگی شهر ها و روستاها قدردانی کرد.
مسعودخشائی با اشاره به تصویب صورت های مالی آبفا خراسان رضوی در چند سال متوالی اظهار امیدواری کرد ؛ این روند همچنان ادامه داشته باشد.