تصویب اصلاحات شیوه‌نامه اجرایی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی

در بیست و نهمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی، تصویب اصلاحات شیوه‌نامه اجرایی این کارگروه انجام شد

به گزارش برقاب ، تصویب اصلاحات شیوه‌نامه اجرایی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی در بیست و نهمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی با حضور محمد جوان‌بخت معاون وزیر نیرو درامورآب و آبفا و نمایندگان اعضای کارگروه ملی در وزارت نیرو برگزار شد.
در جلسه تصویب اصلاحات «مهدی جمالی‌نژاد» معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور به عنوان رئیس کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی انتخاب شد.
​همچنین اصلاحات شیوه‌نامه اجرایی این کارگروه که در یکصدمین جلسه کمیته تخصصی بررسی و تأیید شده بود، مورد تصویب اعضای کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی قرار گرفت