تصفیه خانه آب ایلام میزبان بانوان شاغل

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان ایلام، بمناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا( س ) و روز زن، به منظور ارتقاء سطح دانش بانوان در راستای توسعه مشارکت زنان در فعالیتهای صنعت آب و برق استان، بانوان شاغل در صنعت آب و برق استان از تصفیه خانه ایلام بازدید کردند.

به گزارش برقاب و روابط عمومی تصفیه خانه آب ایلام بمناسبت فرا رسیدن سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا( س ) و روز زن، به منظور ارتقاء سطح دانش بانوان در راستای توسعه مشارکت زنان در فعالیتهای صنعت آب و برق استان، بانوان شاغل در صنعت آب و برق استان از تصفیه خانه شهر ایلام بازدید کردند.
در این بازدید یکروزه بانوان شاغل در شرکت توزیع برق، آبفا و شرکت آب منطقه ای ایلام از تاسیسات و تصفیه خانه آب ایلام بازدید و از نزدیک با فرایند تصفیه آب آشنا شدند.