تشکیل کارگروه مدیریت مصرف انرژی برق و آب جهت عبور از پیک مصرف انرژی

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، جلسه هماهنگی مدیران صنعت برق سیستان و بلوچستان برای گذر موفق از پیک بار سال ۱۴۰۰ با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق، مدیرعامل شرکت برق منطقه ‌ای، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه های سیستان و بلوچستان و سرپرست شرکت تولید برق […]

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، جلسه هماهنگی مدیران صنعت برق سیستان و بلوچستان برای گذر موفق از پیک بار سال ۱۴۰۰ با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق، مدیرعامل شرکت برق منطقه ‌ای، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نیروگاه های سیستان و بلوچستان و سرپرست شرکت تولید برق زاهدان روز دوشنبه در محل دفتر مدیریت شرکت برق منطقه ای این استان برگزار شد.

تشکیل کارگروه مدیریت مصرف انرژی برق و آب به جهت عبور موفق از پیک مصرف انرژی تابستان سالجاری از جمله اهداف مهم این نشست بود.

پنج کمیته مدیریت رمز ارزها، کمیته هماهنگی تولید، کمیته برنامه ریزی و مدیریت اضطراری، کمیته برنامه ریزی مدیریت بارoffline و کمیته اطلاع رسانی و فرهنگی طی این نشست تشکیل و در مورد برنامه های نیازمند به پیگیری آن گفت و گو شد.

مدیریت شناسایی و برخورد با تولیدکنندگان غیر قانونی رمز ارز، شناسایی توان تولید برق مولدهای اضطراری و دیزلی منطقه، پیگیری آماده بکارگیری و بهره برداری و پیگیری تامین سوخت، برنامه ریزی نحوه مدیریت بار و انرژی برای شرایط اضطراری بر مبنای اطلاعات دریافتی از دیسپاچینگ های منطقه ای، برنامه ریزی نحوه مدیریت بار و انرژی مطابق سهمیه اعلامی و انجام وظایف فرایند اطلاع رسانی از شرایط شبکه برق به هر گروه از ذینفعان مطابق با فرمت آگاه‌ سازی، پیگیری پاسخ به موقع به شکایات طرح شده در منطقه( روزنامه ها، فضای مجازی، تماس های تلفنی و غیره) از جمله اهداف و برنامه های تشکیل این کمیته ها است.

مدیران عامل توزیع، نیروگاه های منطقه، برق منطقه ای، آب و فاضلاب، آب منطقه ای، نماینده منتخب حوزه استانداری، رئیس شورای هماهنگی مدیران صنعت برق و آب و نماینده دادستان از اعضای این کار گروه هستند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان، با توجه به گرم شدن زود هنگام هوا، کاهش تولید نیروگاه‌های برق‌ آبی به دلیل کمبود بارش‌ها، استفاده از دستگاه های رمز ارز غیر مجاز وغیره تابستان سالجاری شاهد افزایش مصرف برق در کشور و استان هستیم که برای تامین انرژی مطمئن و عبور موفق از پیک تابستان برگزاری این جلسات نقش مهمی دارد.

اعضای این کمیته ها مشخص و به صورت هفتگی جلساتی را برگزار و برنامه ها و اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت مصرف انرژی را اعلام می کنند.

کاهش مصرف برق ادارات، استفاده از نور طبیعی در طول  روز، خارج کردن دوشاخ وسایل برقی بدون استفاده از پریز، استفاده از دور کند کولرهای آبی،  تنظیم درجه کولر گازی بین ۲۵ تا ۲۶ درجه از جمله اقدامات ساده اما مهم در جهت عبور موفق از پیک تابستان است.