تشکیل کارگروه رفتارشهروندی سازمانی

رئیس کارگروه رفتارشهروندی سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از تشکیل کارگروه رفتار شهروندی سازمانی موسوم به OCB، برای نخستین بار در این شرکت خبر داد. حسین حیاتی، افزود: با هدف صیانت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه های مهم هرسازمان، پروژه مهم رفتار شهروندی سازمانی، در این شرکت انجام خواهد شد که در […]

رئیس کارگروه رفتارشهروندی سازمانی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از تشکیل کارگروه رفتار شهروندی سازمانی موسوم به OCB، برای نخستین بار در این شرکت خبر داد.

حسین حیاتی، افزود: با هدف صیانت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه های مهم هرسازمان، پروژه مهم رفتار شهروندی سازمانی، در این شرکت انجام خواهد شد که در همین راستا اولین جلسه این کارگروه با حضور اعضاء برگزار شد. وی در این جلسه  با بیان اینکه اجرای دقیق و صحیح موارد مربوط به این پروژه می تواند تا حد زیادی در افزایش کارایی سازمان نقش داشته باشد، گفت: پروژه” توسعه رفتارشهروندی سازمانی” به عنوان یکی از ماموریت های مهم در جهت ارتقای فرهنگ شهروندی سازمانی بین همکاران به عنوان سفیران شرکت حتی در فضای خارج از محیط اداره  نیزمی تواند تاثیرگذار باشد. وی بیان داشت:این پروژه شامل 5 مقوله نوع دوستی، احترام، جوانمردی، وظیفه شناسی و فضیلت اجتماعی می شود که امیدواریم با انجام این برنامه بتوانیم ضمن بهبود ارتباطات سازمانی به افزایش رضایت همشهریان نیز دست یابیم. در ادامه این جلسه، دبیر این کارگروه نیز به تشریح ابعاد مختلف  این پروژه پرداخت. عاطفه زارع اظهار داشت: رفتار شهروندی سازمانی ، می تواند بر عملکرد سازمان ، نقش مثبت و تاثیرگذاری داشته و کارکردهای آن را ارتقاء بخشد. وی افزود: درواقع، رفتار شهروندی سازمانی مجموعه ای ویژه از رفتارهای کارکنان  را دربر می گیرد که
می تواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت سازمان داشته باشد. وی کاهش استرس، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری کارکنان را از جمله مزیت های مهم پروژه رفتار شهروندی سازمانی برشمرد و تصریح کرد: توسعه رفتارهای شهروندی سازمانی روحیه گروهی را دربین همکاران تقویت کرده و به ایجاد فضای مثبت کاری نیز کمک خواهد نمود . لازم به ذکر است؛این کارگروه در نظر دارد به عنوان یکی از برنامه های مهم شرکت نسبت به سنجش وضعیت فعلی رفتار شهروندی سازمانی این شرکت و ارتقای آن گام های اثربخشی بردارد.