تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی در دستور کار اداره منابع آب شهرستان علی آباد کتول

سرپرست اداره منابع آب شهرستان علی آباد کتول از تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی در حوزه اداره منابع آب شهرستان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهدی سوخته سرائی اظهار کرد: در جلسه با رییس اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی شهرستان علی آباد کتول در خصوص چگونگی تشکیل شرکت های تعاونی […]

سرپرست اداره منابع آب شهرستان علی آباد کتول از تشکیل شرکتهای تعاونی روستایی در حوزه اداره منابع آب شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهدی سوخته سرائی اظهار کرد: در جلسه با رییس اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی شهرستان علی آباد کتول در خصوص چگونگی تشکیل شرکت های تعاونی در حوزه کار اداره منابع آب و شبکه انتقال آب سد نگارستان بحث و تصمیم گیری شد.
وی افزود: با توجه به تاکید بر مشارکت مردم در پیشبرد اهداف منابع آب شهرستان ، شرکت های تعاونی روستایی  به عنوان نماینده روستاها در کارهای حوزه اداره منابع آب میتوانند فعالیت کنند ولذا مقرر شد در جلسات مشترک اداره کار و منابع آب با شوراهای روستاهای پایین دست سد نگارستان این موضوع پیگیری و محقق شود.