تشکیل اکیپ های پایش و نظارت بر کاهش مصرف برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از تشکیل اکیپ های پایش و نظارت بر کاهش مصرف برق مشترکین اداری و تجاری از ابتدای خرداد، تا انتهای شهریور ماه سال جاری خبر داد.

تشکیل اکیپ های پایش و نظارت بر کاهش مصرف برق مشترکین اداری و تجاری

 

 

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تبریز، اکبر فرج نیا با اشاره به برنامه های شرکت در خصوص مدیریت مصرف برق در تابستان سال جاری، اظهار کرد: عطف به مصوبه شورای عالی امنیت ملی، تمام دستگاه های اجرایی، بانک ها، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی موظف به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل ۳۰ درصد نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و در ساعات غیر اداری به میزان ۶۰ درصد مصرف جاری با اولویت خاموش کردن روشنائی غیر ضروری و سامانه های سرمایشی اقدام کنند.

وی افزود: بر اساس بخشنامه هیئت وزیران همه واحد های تجاری، ضمن خودداری در استفاده از لامپ های پرمصرف، موظف هستند نسبت به کاهش مصرف برق واحدهای خود از طریق تنظیم دستگاه های سرمایشی و کاهش نورپردازی ساختمان ها اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، خاطرنشان کرد: با توجه به لزوم مدیریت مصرف در تابستان سال جاری، به منظور پایش مصارف مشترکین اداری و تجاری در بازه زمانی ابتدای خرداد تا انتهای شهریور، اکیپ های بازرسی شرکت تشکیل شده و از زمان های مقرر نسبت به پایش و بازرسی مصرف مشترکان اقدام خواهد شد.