تشریح وضعیت شبکه و تاسیسات توزیع برق استان سمنان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدی شهر و سرخه دیدار کرد. سید محمد موسوی زاده در این دیدار با تشریح وضعیت شبکه و تاسیسات توزیع برق استان گفت: تلفات برق یک شاخص بهره وری بسیار مهم در صنعت برق محسوب می شود و این استان با حدود […]

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدی شهر و سرخه دیدار کرد.

سید محمد موسوی زاده در این دیدار با تشریح وضعیت شبکه و تاسیسات توزیع برق استان گفت: تلفات برق یک شاخص بهره وری بسیار مهم در صنعت برق محسوب می شود و این استان با حدود شش درصد، یکی از استان های ممتاز در عرصه کمترین میزان تلفات برق است.

وی با اشاره به این که شاخص شدت مصرف انرژی، معیار کلی برای میزان بهره وری انرژی است اظهار داشت: به منظور مدیریت سمت تقاضا، پیگیری قوانین ارزشمند مرتبط با اصلاح الگوی مصرف و هدفمندی یارانه ها بسیار اثرگذار است.

وی با عنوان این که این شرکت هم اینک به حدود 400هزار انشعاب برق، خدمات ارائه می نماید افزود: یک سوم تاسیسات صنعت توزیع برق، مشترکان و انرژی مصرفی استان، به سه شهرستان سمنان، سرخه و مهدی شهر اختصاص دارد.

موسوی زاده تصریح کرد: در سال گذشته قریب 210 میلیارد ریال در حوزه پروژه های عمرانی این شهرستان ها سرمایه گذاری شده و برای سال جاری، حدود 36 درصد بودجه این شرکت، برای شهرستان های سمنان، سرخه و مهدیشهر پیش بینی شده است.

وی یادآور شد: طرح 099 یا خاموشی صفر، جزء برنامه های مهم صنعت برق به منظور گذر موفق از پیک بار تابستانی است که امیدواریم با مشارکت حداکثری مشترکان، این طرح به نحو شایسته ای در این استان نیز عملیاتی شود.

نماینده مردم شـهرستان های سمنـان، مهدی شهر و سرخه در این نشست بیان داشت: حاصل دستـرنج کارکـنان صنعت برق، به صـورت شبانه روزی در اختیار مردم است و افرادی که در این عرصه فعالیت می نمایند، تلاش آنان بسیار ارزشمند و مقدس است.

 عباس گلرو با بیان این که به لحاظ برق، خوشبختانه وضعیت بسیار خوبی داریم تصریح کرد: نیازمنـدی های بـرق را می بایست به عنوان مطالبه مردمی تامین نموده و موضوع دیگر مصرف بهینه از این انرژی است که همواره می باید توسط مشترکان رعایت شود.

وی همچنین خاطرنشان ساخت: چنانچه مصرف برق بهینه شود، اصلاح الگوی مصرف به معنای واقعی تحقق یافته و در این عرصه، استفاده از تکنولوژی هم می تواند راهگشا باشد.