تشریح وضعیت حساس منابع آب جهت بهره برداران و کشاورزان جهرم

نشست اطلاع رسانی در خصوص وضعیت منابع آب جهرم با حضور مسئولین شرکت آب منطقه ای فارس و بهره برداران منابع آب، باغداران و کشاورزان این شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای فارس، این نشست در سالن اجتماعات فرمانداری ویژه جهرم جریان داشت و در خلال آن بهره برداران و کشاورزان جهرم خواسته ها و مشکلات خود را بیان کردند.
محمد مهدی شریفی مدیر روابط عمومی و نوزری نژاد رئیس هماهنگی امور شهرستان های شرکت آب منطقه ای فارس نیز ضمن پاسخگویی به سخنان بهره برداران و کشاورزان جهرم، وضعیت حساس منابع آب این شهرستان را تشریح کردند.