تشریح فعالیت های مدیریت برق کاشان

مهندس رمضانی سرپرست مدیریت برق شهرستان کاشان به همراه مسئول واحد های این شهرستان در دفتر امام جمعه کاشان حضور یافته و با ایت الله سلیمانی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهرستان کاشان دیدار نمودند . در این دیدار مهندس رمضانی به همراه مهندس عرب بیگی گوشه ای از فعالیت های مدیریت برق […]

مهندس رمضانی سرپرست مدیریت برق شهرستان کاشان به همراه مسئول واحد های این شهرستان در دفتر امام جمعه کاشان حضور یافته و با ایت الله سلیمانی نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهرستان کاشان دیدار نمودند .
در این دیدار مهندس رمضانی به همراه مهندس عرب بیگی گوشه ای از فعالیت های مدیریت برق کاشان و شرایط موجود همچون مدیریت مصرف برق در پیک تابستان ، مباحث مربوط به ماینر ها ، وصول مطالبات و جذب اعتبارات ، سرقت شبکه ، استفاده از سامانه های خورشیدی و .. توضیحاتی را ارائه دادند .
آیت الله سلیمانی نیز ضمن تشکر از عوامل مدیریت برق کاشان و اشاره به حساسیت موضوعات مرتبط با برق، مدیریت در مصرف برق و همچنین فرهنگ پرداخت مطالبات از سوی نهادهایی که دارای درآمد هستند را از ملزومات ادامه خدمت رسانی دانسته و در رهنمود به مستقل عمل کردن برق کاشان با توجه به وسعت شهرستان و جدیت در دریافت مطالبات که همان بیت المال مسلمین است تاکید نمودند .