تشریح عملکرد طرح احیاء و تعادل بخشی از ابتدا تاکنون

دهمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی با حضور مهندس رشیدی در محل سالن جلسات شرکت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ پنجم مردادماه سالجاری دهمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی با حضور مهندس رشیدی مدیرعامل و سایر اعضاء در سالن […]

دهمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی با حضور مهندس رشیدی در محل سالن جلسات شرکت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، در تاریخ پنجم مردادماه سالجاری دهمین جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی با حضور مهندس رشیدی مدیرعامل و سایر اعضاء در سالن جلسات برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی عملکرد شرکت، مهندس نجف پور نماینده شرکت مهندسی مشاور دزآب گزارشی از عملکرد طرح احیاء و تعادل بخشی از ابتدا تاکنون ارائه نمود.

در ادامه جلسه مهندس علیدادی معاون حفاظت و بهره برداری در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی، به مواردی از جمله تکمیل سامانه MCDM و نصب کنتورهای هوشمند آب و برق در شهرستانهای جنوبی و همچنین پیگیری اخد خسارت به آبخوان اشاره نمود.

مهندس وحید اسلام نیز که به عنوان مجری طرح احیاء و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای کرمان منصوب گردیده به برنامه های آتی طرح مذکور در سال جاری اشاره کرد.

مهندس رشیدی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل نیز ضمن تشکر از مهندس کرمی و زحمات ایشان در خصوص تحقق برنامه عملیاتی طرح احیاء و تعادل بخشی آب منطقه ای در طول تصدی مجری طرح یادشده، خاطر نشان کرد: تحقق این طرح یکی از مهم ترین اهداف شرکت آب منطقه ای می باشد که بایستی به جدیت ادامه پیدا کرده و اهداف پیش بینی شده آن صددرصد محقق گردد. وی تقویت گروه‌های گشت و بازرسی، انسداد چاههای غیرمجاز در سطح استان، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای کشاورزی و اخد خسارت به آبخوان را از اهم برنامه های این طرح در سالجاری برشمرد.