تشریح روند اجرای طرح برق امید در استان گیلان

طی جلسه ای باحضور اعضا ، کارگروه پیاده سازی طرح برق امید در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان برگزار شد. در این جلسه مهندس جواد بیدی معاون فروش و خدمات مشترکین ضمن اشاره به کلیت و اهداف طرح مذکور گفت: امیدواریم با اقدامات و تلاش های همکاران بتوانیم طرح برق امید را به نحو […]

طی جلسه ای باحضور اعضا ، کارگروه پیاده سازی طرح برق امید در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان برگزار شد.

در این جلسه مهندس جواد بیدی معاون فروش و خدمات مشترکین ضمن اشاره به کلیت و اهداف طرح مذکور گفت: امیدواریم با اقدامات و تلاش های همکاران بتوانیم طرح برق امید را به نحو احسن در استان گیلان اجرا کنیم .

گفتنی است در این جلسه ضمن ارائه عملکرد هریک از اعضا پیرامون وظایف محوله جلسات قبلی این کارگروه ، گزارشی از روند اجرای طرح برق امید در استان ارائه شد و مقرر شد پیگیری های لازم در امورهای اجرایی سطح شرکت در خصوص شناسایی مشترکین در تعرفه های مختلف با دقت ادامه یابد و تکمیل شود و آگاه سازی در این زمینه صورت پذیرد.