تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز دکتر بهنام بیات به همراه مدیران دفاتر حقوقی وروابط عمومی با دادستان عمومی وانقلاب استان البرز بازدید نمود. در این بازدید دکتر بیات گزارش کاملی از اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ارائه و دغدغه ها ومشکلات پیشروی تامین برق مطمئن وپایدار را بیان […]

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز دکتر بهنام بیات به همراه مدیران دفاتر حقوقی وروابط عمومی با دادستان عمومی وانقلاب استان البرز بازدید نمود.
در این بازدید دکتر بیات گزارش کاملی از اقدامات شرکت توزیع نیروی برق استان البرز ارائه و دغدغه ها ومشکلات پیشروی تامین برق مطمئن وپایدار را بیان نمود.

در ادامه بازدید دادستان البرزگفت : اگر چه مردم فهیم بصورت چهره به چهره از خدمات شما وهمکاران اطلاع ندارند ولیکن تداوم برق رسانی مطلوب باعث کسب رضایت مردم می گردد و درنهایت باعث رضایت خداوند متعال می گردد.

وی در ادامه گفت: درحقیقت بخش نیرو وانرژی بسیار با اهمیت است و انصافا پرسنل بخش برق بسیار تلاش می نمایند و تلاششان بی ادعا است ونزد خداوند محفوظ می باشد.در خصوص جمع آوری برق های غیر مجاز ما به جد با توزیع برق همراه و پشتیبان هستیم .

وی افزود: یکی از کارهای خوب توزیع برق البرزنوسازی شبکه توزیع برق هست و ما هم از این اقدامات تشکر می کنیم .