تشریح اقدامات توزیع برق هرمزگان در رابطه با مدیریت بار شبکه برق در تابستان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در دیدار با فرماندار ویژه شهرستان میناب، آخرین اقدامات این شرکت در رابطه با مدیریت بار شبکه برق در تابستان امسال را تشریح کرد. مهندس هاجر عبدی در دیار با مجید سلشور با اشاره با آغاز فصل گرم سال بر لزوم همکاری مردم و دستگاههای اجرایی در مدیریت […]

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در دیدار با فرماندار ویژه شهرستان میناب، آخرین اقدامات این شرکت در رابطه با مدیریت بار شبکه برق در تابستان امسال را تشریح کرد.

مهندس هاجر عبدی در دیار با مجید سلشور با اشاره با آغاز فصل گرم سال بر لزوم همکاری مردم و دستگاههای اجرایی در مدیریت پیک بار شبکه تاکید کرد. عبدی اضافه کرد:طبق برنامه ریزی صورت گرفته در سال گذشته بسیاری از شبکه های فرسوده میناب با اجرای مانورهای جهادی اصلاح شد.