تشریح اقدامات انجام شده در خصوص پایداری شبکه آبرسانی

نشست مشترک مدیران عامل شرکتهای آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی و شرکت آب منطقه ای در خصوص بررسی عملکرد اقدامات برای افزایش تامین آب شرب با حضور ایمانلو مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان و غفارزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید . به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب […]

نشست مشترک مدیران عامل شرکتهای آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی و شرکت آب منطقه ای در خصوص بررسی عملکرد اقدامات برای افزایش تامین آب شرب با حضور ایمانلو مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان و غفارزاده مدیرعامل شرکت آب منطقه ای در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی ، در ابتدای این نشست کارشناسان مجموعه اقدامات انجام یافته در خصوص افزایش تامین آب شرب با کمک و همکاری صاحبان صنایع و کارخانه ها را تشریح که مجموعه اقدامات انجام شده منجر به افزایش تامین آب شرب گردیده است.

در ادامه این جلسه مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان ضمن تشکرو قدردانی از اقدامات انجام یافته ، تلاش شبانه روزی همکاران برای انجام هرچه بهتر خدمات رسانی و پایداری شبکه را تاکید نمودند .
در پایان جلسه مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب استان و همچنین اعضای جلسه از واحد 24 ساعته ارتباطات مردمی 122 بازدید بعمل آوردند.