تشریح آخرین وضعیت مصرف برق

دکتر رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در گفت و گو با شبکه خبر در‌خصوص آخرین وضعیت مصرف برق گفت: ظهر روز یکشنبه ۷استان در وضعیت قرمز قرار داشتند اما با شروع برنامه های مدیریت بار، این تعداد به ۳استان قرمز(یزد کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان) و یک استان زرد (کرمان)کاهش یافت. در سه روز […]

دکتر رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق در گفت و گو با شبکه خبر در‌خصوص آخرین وضعیت مصرف برق گفت: ظهر روز یکشنبه ۷استان در وضعیت قرمز قرار داشتند اما با شروع برنامه های مدیریت بار، این تعداد به ۳استان قرمز(یزد کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان) و یک استان زرد (کرمان)کاهش یافت.

در سه روز آینده حدود یک درجه افزایش دما پیش بینی شده است
در روزهای آینده از همه مردم خواستار همکاری در مدیریت مصرف هستیم.
پیش بینی می شود مصرف د روزهای آینده به بیش از ۵۷هزار مگاوات افزایش یابد
مدیریت مصرف به ویژه در ساعت های ۱۳تا ۱۷ تاثیر بسزایی در کاهش مصرف برق و پایداری شبکه دارد.