تشدید کم‌آبی مازندران در سال سوم خشکسالی

داده‌های ثبت شده از میزان ذخایر سدهای مازندران نشان می‌دهد که سومین سال خشکسالی در مازندران خشک‌تر و کم‌آب‌تر از دو سال گذشته است و بارندگی‌های نسبتا مناسب بهار امسال نیز نتوانسته به افزایش ذخیره آب برای فصل کشاورزی کمک چندانی کند.

به گزارش برقآب، روند کاهشی ذخیره آب در مخزن سدهای مازندران طی سه سال اخیر بر اساس آمارها کماکان ادامه دارد و وضعیت نگران‌کننده‌ای را برای تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و حتی آشامیدنی در ماه‌های پیش رو ترسیم می‌کند.
بنا بر داده‌های ثبت شده در ابتدای خرداد ۱۴۰۲، میزان آب ذخیره شده در مخزن سدهای استان حدود ۱۴۷ میلیون مترمکعب است؛ این در حالی است که ظرفیت ذخیره مخزن سدهای استان حدود ۳۲۸ میلیون مترمکعب است؛ به بیانی ساده‌تر در ابتدای سومین ماه سال فقط حدود ۴۵ درصد ظرفیت مخازن سدهای مازندران پر شده‌اند.
بررسی داده‌های مربوط به سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که سال‌های اول و دوم دوره کنونی خشکسالی محسوب می‌شوند نیز نشان می‌دهد که وضعیت این دو سال از نظر میزان ذخایر پشت سدها دست‌کم بهتر از سال جاری بود؛ به طوری که در ابتدای خرداد ۱۴۰۰ حجم آب ذخیره شده در مخزن سدهای استان ۲۶۴ میلیون مترمکعب، یعنی حدودا ۱۱۸ میلیون مترمکعب بیشتر از ابتدای خرداد امسال بود؛ در زمان مشابه پارسال -ابتدای خرداد ۱۴۰۱- نیزحجم آب ذخیره شده در مخزن سدهای مازندران ۲۴۷ میلیون مترمکعب ثبت شده بود که حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب بیشتر از ابتدای خرداد امسال است.
مرور این آمارها از زاویه‌ای دیگر می‌تواند عمق بحران کم‌آبی و خشکسالی در مازندران را با وضوح بیشتری نشان دهد؛ ابتدای خرداد ۱۴۰۱ میزان ذخایر سدهای مازندران حدود ۱۷ میلیون مترمکعب کمتر از زمان مشابه سال ۱۴۰۰ بود اما در زمان مشابه امسال –خرداد ۱۴۰۲- این کاهش نسبت به سال ماقبل حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب ثبت شده است.
در حالی که بارندگی‌های فروردین و اردیبهشت بالاتر از حد نرمال بوده و تا حدودی شرایط بهتری نسبت به ماه‌های گذشته را نشان می‌داد، اما دِبی آب ورودی به سدهای استان در ابتدای خرداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد؛ برای نمونه دِبی ورودی سد شهید رجایی در دومین روز خرداد امسال ۱.۹۷ مترمکعب بر ثانیه است که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۴.۲۸ مترمکعب ثبت شده است.
با توجه به کاهش میزان ذخیره آب در مخزن این سد و همچنین میزان دِبی ورودی آب، دِبی خروجی نیز کاهش یافته است؛ به طوری که دِبی خروجی سد شهید رجایی از ۱۵.۷۲ مترمکعب بر ثانیه در ابتدای خرداد ۱۴۰۱ به ۲.۱۴ مترمکعب بر ثانیه در ابتدای خرداد امسال کاهش یافته است.
این وضعیت در میزان ذخیره و آبدهی سدهای مازندران در حالی مشاهده می‌شود که حجم آورد رودخانه‌های استان نیز کاهشی چشمگیر و نگران‌کننده دارد؛ آورد رودخانه‌های استان نسبت به مدت مشابه درازمدت ۵۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ کمتر شده است.
در چنین شرایطی توجه به توصیه‌های کارشناسان درباره رعایت مسائل مربوط به مصرف آب کشاورزی و همچنین جدی گرفتن اعلام ممنوعیت کشت در برخی نقاط استان به عبور بهتر و کم‌هزینه‌تر از دوره بحران خشکسالی کمک خواهد کرد.