تشدید نگرانی تأمین آب شرب، کشاورزی، ذخایر آبی و مدیریت تأمین آب در پی کاهش بارش ها

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان کردستان، مدیر عامل این شرکت ضمن اشاره به وضعیت بارش و تحلیل بارندگی ایستگاه‌های مبنا، محدوده‌های مطالعاتی و حوضه‌های آبریز استان کردستان در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ گفت: میزان متوسط بارش دریافتی استان در فروردین ماه سال جاری، برابر با ۱۵ میلیمتر می‌باشدکه این میزان نسبت به […]

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان کردستان، مدیر عامل این شرکت ضمن اشاره به وضعیت بارش و تحلیل بارندگی ایستگاه‌های مبنا، محدوده‌های مطالعاتی و حوضه‌های آبریز استان کردستان در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ گفت: میزان متوسط بارش دریافتی استان در فروردین ماه سال جاری، برابر با ۱۵ میلیمتر می‌باشدکه این میزان نسبت به سال آبی گذشته و متوسط درازمدت به ترتیب ۸۳% و ۸۰% کاهش را نشان داده و کمترین بارش ثبت شده در فروردین ماه در طول دوره آماری (نیم قرن اخیر) به شمار می‌آید.
مهندس آریانژاد بارش تجمعی استان از ابتدای سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نیز با میزان ۲۸۷ میلیمتر عنوان کرد و افزود: میزان بارندگی استان نسبت به سال آبی گذشته و متوسط درازمدت به ترتیب ۲۸ و ۲۴ درصد کاهش یافته است.
وی در ادامه افزود: این وضعیت در کنار فقدان ذخایر برفی در ارتفاعات و همچنین پیش بینی عدم بارش‌های قابل توجه (حداقل تا دو هفته آینده)، علاوه بر تأثیرات منفی بر ذخایر آبخوان‌های آبرفتی و دبی پایه رودخانه‌ها، سبب افزایش تقاضا برای مصارف آب بویژه در بخش کشاورزی استان خواهد شد که به منظور پیشگیری از تبعات و مشکلات احتمالی و برون رفت از این بحران نیازمند همت جمعی خصوصا در بخش کشاورزی می باشیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان در خاتمه به تبعات کاهش بارندگی و خشکسالی اشاره کرد و اظهار داشت: از تاثیرات بارز کاهش بارندگی افت منابع آب زیرزمینی و فرونشت زمین است که نقش عوامل انسانی در بروز این پدیده ۷۷ درصد و عوامل طبیعی ۲۳ درصد می باشد.