تسریع در بازسازی خطوط انتقال برق آسیب‌دیده از طوفان در خوزستان

پنجمین جلسه ستاد مدیریت بحران شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با هدف تسریع در بازسازی خطوط انتقال برق آسیب دیده شادگان و آبادان در طوفان اخیر برگزار شد.

به گزارش برقاب، پنجمین جلسه ستاد مدیریت بحران شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با هدف تسریع در بازسازی خطوط انتقال برق آسیب دیده شادگان و آبادان در طوفان اخیر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، با حضور علی اسدی مدیرعامل و اعضای ستاد مدیریت بحران پنجمین جلسه پیگیری و تسریع در بازسازی خطوط آسیب‌دیده در طوفان چهاردهم اردیبهشت خوزستان برگزار شد.
در این جلسه باتوجه به بازدید و برداشت‌های میدانی، آخرین جزئیات و میزان آسیب خطوط و اطلاعات فنی مورد بررسی قرار گرفت تا با رفع موانع موجود، خطوط آسیب‌دیده ترمیم و بازسازی شوند.
عملیات بازسازی خطوط انتقال برق آسیب‌دیده از ساعت‌های اولیه بعد از طوفان آغاز شده و برگزاری جلسات مدیریت بحران برای بررسی شرایط محیطی منطقه و هماهنگی نیروهای عملیاتی و پشتیبانی برای تسریع در انجام کار است.
در پنجمین جلسه ستاد مدیریت بحران شرکت برق منطقه‌ای همچنین مقرر شد باتوجه به سطوح ولتاژی و اهمیت خطوط مذکور در تامین برق شادگان و آبادان، بر اساس اولویت‌بندی بازسازی انجام و شبکه به حالت عادی برگردد.