تسریع در ارائه خدمات مطلوب در آبفای لرستان

معاون مشترکین شرکت آبفا لرستان خبر داد یکپارچگی شرکتهای آب و فاضلاب موجب تسریع در خدمات مطلوب تر به مردم شده است معاونت مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان لرستان گزارشی از عملکرد چند ماهه گذشته خود را اعلام نمود به گزارش  خبرنگار روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان،معاونت مشترکین این شرکت گفت: […]

معاون مشترکین شرکت آبفا لرستان خبر داد یکپارچگی شرکتهای آب و فاضلاب موجب تسریع در خدمات مطلوب تر به مردم شده است

معاونت مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان لرستان گزارشی از عملکرد چند ماهه گذشته خود را اعلام نمود

به گزارش  خبرنگار روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان،معاونت مشترکین این شرکت گفت: یکی از وظایف واحد مشترکین تعمیر و یا تعویض کنتورهای خراب می باشدچرا که کنتورهای خراب به درستی میزان مصرف آب مشترکین را نشان نخواهد داد در سال 98 تعداد 10147 فقره کنتور آب خراب توسط این شرکت گردید که اگر خرابی کنتور در اثر سهل انگاری و عدم نگهداری صحیح مشترک بوده هزینه تعویض بر عهده خودش می باشد در غیر اینصورت بر عهده شرکت آب و فاضلاب می باشد.

مرتضی یاراحمدی در خصوص معضل انشعابات غیر مجاز( انشعابات موازی) گفت:  به نظر شرکت آب و فاضلاب وجود انشعابات موازی یا غیر مجاز منجر به ضایع شدن حق و حقوق سایر شهروندان است همچنین چوب لای چرخ خدمات دهی شرکت آب و فاضلاب می باشد.از دی ماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری 2133 فقره انشعاب غیر مجاز شناسایی گردید.

یاراحمدی اضافه کرد : درصورتی که مشترک به اخطارهای شرکت آب و فاضلاب در خصوص جمع آوری انشعاب غیر مجاز توجه نکرد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.

معاونت مشترکین اقدامات خود را در جهت کاهش مراجعات حضوری شهروندان به این شرکت را برشمرد گفت:

از جمله اقداماتی که باعث کاهش مراجعه حضوری به امورات شرکت می باشد استفاده از سامانه122 جهت پاسخگویی و ارائه خدمات با استقرار پرسنل خدمات مشترکین در واحد مذکور،ارسال صورت حساب از طریق پیامک به صورت علی الحساب بر مبنای میانگین مصارف مشترک،امکان پرداخت الکترونیکی قبوض آب بها و حق انشعاب و خدماتی همچون تلفن بانک، کد ussd   ،درگاههای الکترونیکی و سامانه 1522و… از جمله خدمات غیر حضوری این شرکت می باشد.

در پایان معاونت مشترکین شرکت آب و فاضلاب لرستان اعلام داشت که در سال گذشته بیش از یک میلیون و 142 هزار قبوض وصولی به صورت غیر حضوری و از طریق پیامک به مشترکین خود ارسال نموده است.