تست های پایش وضعیت (CM) واحد ۳ نیروگاه کارون ۳

معاونت تعمیرات نیروگاهی شرکت نصب،تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از پایش وضعیت واحد ۳ نیروگاه سد کارون۳ توسط این شرکت خبر داد . به گزارش روابط عمومی شرکت ، امیر محمودی اظهار داشت، بنا به درخواست مجموعه معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان و با هماهنگی معاونت فنی و مهندسی […]

معاونت تعمیرات نیروگاهی شرکت نصب،تعمیر و نگهداری نیروگاههای برق آبی خوزستان از پایش وضعیت واحد ۳ نیروگاه سد کارون۳ توسط این شرکت خبر داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت ، امیر محمودی اظهار داشت، بنا به درخواست مجموعه معاونت سد و نیروگاه سازمان آب و برق خوزستان و با هماهنگی معاونت فنی و مهندسی سد و نیروگاه کارون ۳ ، به منظور انجام تست های پایش وضعیت واحد ۳ این نیروگاه، کارگروهی از شرکت تعمیرات نیروگاههای برق آبی خوزستان جهت انجام تست ها به محل اعزام گردید.

وی با بیان این مطلب افزود : طی این عملیات تست های پایش وضعیت (ارتعاشات مکانیکی و الکتریکی ، ترموگرافی و آلتراسونیک) انجام شد .

محمودی در پایان گفت : عملیات پایش وضعیت به منظور آگاهی از رخداد حوادث احتمالی در تجهیزات سراسری برای افزایش ضریب آمادگی واحدها در زمان پیک سراسری انجام می شود که اداره پایش وضعیت (CM) شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان عهده دار آن می باشد .