ترمیم خط انتقال آب خلیج فارس در منطقه لاور چاهو

با تلاش بدون وقفه اکیپ تاسیسات خط آبرسانی خلیج فارس( خط محرم) و پرسنل بهره برداری امور آبفا شهرستان لامرد، شیر فلکه ۶۰۰ میلی متری این خط آبرسانی در کمترین زمان ممکن تعویض و فعالیت آن به روال معمول بازگشت.

ترمیم خط انتقال آب خلیج فارس (خط محرم) در منطقه لاور چاهو شهرستان لامرد فارس

به گزارش برقآب، با تلاش بدون وقفه اکیپ تاسیسات خط آبرسانی خلیج فارس( خط محرم) و پرسنل بهره برداری و پشتیبانی امور آبفا شهرستان لامرد، شیر فلکه ۶۰۰ میلی متری این خط آبرسانی در منطقه لاور چاهو که به دلیل فرسودگی باعث هدر رفت آب می شد، با رعایت مسائل ایمنی، در کمترین زمان ممکن ترمیم و مرمت گردید و این خط فعالیت خود را از سر گرفت.

گفتنی است، خط آبرسانی خلیج فارس (خط محرم) آب شرب شهرستانهای لامرد و مهر در جنوب استان فارس را تأمین می کند.