ترجمه کتاب هیدروژئولوژی کاربردی سنگهای درز و شکاف دار

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای فارس کتاب “هیدروژئولوژی کاربردی سنگهای درز و شکاف دار” ( Applied Hydrogology Of Fractured Rocks ) نوشته بی.بی.اس.سینگال و آر.پی.گوپتا با حمایت کمیته تحقیقات و فن آوری شرکت آب منطقه ای فارس توسط آقایان سیاوش بهروز کوهنجانی و محمد صادق درانی نژاد به فارسی ترجمه و توسط […]

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای فارس کتاب “هیدروژئولوژی کاربردی سنگهای درز و شکاف دار” ( Applied Hydrogology Of Fractured Rocks ) نوشته بی.بی.اس.سینگال و آر.پی.گوپتا با حمایت کمیته تحقیقات و فن آوری شرکت آب منطقه ای فارس توسط آقایان سیاوش بهروز کوهنجانی و محمد صادق درانی نژاد به فارسی ترجمه و توسط شرکت آب منطقه ای چاپ و منتشر شد .

در چکیده ای  از کتاب می خوانیم :

سنگهای درز و شکاف دار از جنبه تامین آب زیرزمینی ، مخازن زمین گرمایی ، دفع پسماندهای خطرناک و ایجاد سازه بر روی آنها مورد توجه قرار دارند . اکتشاف ، توسعه و کیفیت منابع آب موجود در این سنگ ها، حرکت آب و انتقال آلودگی ها در آنها، نشت آب به درون معادن و فرار آب از مخازن سدهای واقع بر این سنگ ها از اهمیت زیادی برخوردار است . این کتاب می تواند راهگشای دانشجویان ،مهندسان ، مدیران، پژوهشگران و علاقمندان به این مباحث باشد .

علاقمندان می توانند برای تهیه این کتاب از طریق سایت ، قسمت فروش آنلاین کتاب و یا تماس تلفنی همچنین مراجعه حضوری به گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای اقدام نمایند .