تراز آب سد طالقان ۱۵ درصد مثبت شد

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت منطقه ای البرز استان البرز اعلام کرد: طبق آخرین بررسی ها، تراز آبی سد طالقان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد افزایش یافته و سد کرج پنج درصد منفی است.

تراز آب سد طالقان ۱۵ درصد مثبت شد

به گزارش برقاب،  روابط عمومی رجحان سزاوار افزود: براساس آخرین پایش در ۳۰ اردیبهشت ماه جاری حدود ۶۳ درصد ظرفیت ۴۲۰ میلیون متر مکعبی سد طالقان پر از آب است ؛ پارسال در این مقطع زمانی ۵۴ درصد ظرفیت این سد آب بود.

وی ادامه داد: در زمان حاض.تراز آب سد طالقان ۶۷ درصد ظرفیت ۱۸۰ میلیون متر مکعبی سد کرج آب فرا گرفته در حالی که پارسال در این مقطع زمانی ۷۱ درصد بود.

سزاوار با اشاره به برداشت های بی رویه از سفره های آب زیر زمینی گفت : اکنون نیز سطح آبهای زیر زمینی استان البرز نیز نسبت به سال های گذشته کاهش نشان می دهد.

وی بیان کرد : هر چند بارندگی های بهار امسال تاحدودی به تقویت سفره های زیر زمینی و آب سدهای البرز کمک کرد اما این استان همچنان از نظر آبی وضعیت قابل قبولی ندارد.

این مسوول بیان کرد: دشت اشتهارد استان البرز ۶ میلیون متر مکعب کسری آب دارد؛ دشت های هشتگرد ، کرج و اشتهارد همچنان به لحاظ منابع آبی بحرانی هستند.

وی تاکید کرد: در زمان حاضر فقط شهرستان طالقان استان البرز به لحاظ آب زیر زمینی تا حدودی وضعیت مناسبی دارد.