مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خبر داد:

تدوین نظام نامه جامع ساختار سازمانی

مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در جلسه کمیته شورای معاونین و توسعه مدیریت شرکت آب و فاضلاب مشهد از تدوین نظام نامه جامع ساختار سازمانی خبر داد.

گزارش برقآب، در مورد مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور خبر می‌دهد، به چهار بخش اصلی تقسیم می‌شود. در ابتدا، بحثی درباره تدوین نظام‌نامه جامع ساختار سازمانی مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صورت می‌گیرد. به گفته امید امینیان، بر اساس تأکیدات دکتر جعفری، مدیریت عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تدوین نظام‌نامه جامع ساختار سازمانی توسط شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به منظور اصلاحات در ساختار شرکت‌های آب و فاضلاب صورت گرفته است. همچنین، در این بخش، ناهمگونی در پرداختی‌ها به پرسنل به عنوان یکی از مشکلات شرکت‌های آب و فاضلاب مطرح شده و اقداماتی جهت رفع این مشکل انجام شده است.

در بخش دوم، به بیمه درمان و بازنشستگی می‌پردازیم. به گفته امینیان، موافقتنامه‌های لازم برای بیمه درمان به همراه بازنشستگی از وزیر کار گرفته شده و رویکرد مثبتی در این زمینه وجود دارد. از سال گذشته، با همکاری وزارت نیرو، قرارداد بهتری در خصوص بیمه درمانی پرسنل منعقد شده است. همچنین، در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، دستورالعمل و نظامنامه واحدی مرتبط با بازنشستگی تصویب و به شرکت‌ها ابلاغ شده است و در حال اجرا می‌باشد.

در بخش سوم، به صحبت امید امینیان درباره نظام‌های مدیریتی می‌پردازیم. وی بیان می‌کند که اقداماتی برای ارتقاء نظام‌های مدیریتی در شرکت‌های آب و فاضلاب انجام شده است. به عنوان مثال، شرکت آب و فاضلاب مشهد جهت تدوین نظام‌نامه نظام پیشنهادها در پیش است و قرار است از تجربیات این شرکت در سراسر کشور استفاده شود. همچنین، پیش‌نویس نظام‌نامه نظام پیشنهادها و پیگیری قراردادهای مربوط به آن نیز با همکاری کارگروه‌ها در حال انجام است. امینیان همچنین اعلام می‌کند که بازنگری در شاخص‌های ارزیابی مدیران عامل نیز ضروری است و سیستم مدیریت دانش برای تمامی شرکت‌ها در دستور کار قرار دارد.

در بخش چهارم و پایانی، امید امینیان درباره استقرار سیستم شرح وظایف در سازمان صحبت می‌کند. وی اعلام می‌کند که با همکاری اعضای کارگروه‌های مختلف شرکت‌ها در سراسر کشور، برای تمامی پست‌های سازمانی در سازمان، شرح وظایف تعیین شده است و این شرح وظایف در آینده به تمام شرکت‌های آب و فاضلاب کشور ابلاغ خواهد شد.