تخفیف 100 درصدی مشترکان کم مصرف خانگی در برق امید

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، در طرح برق امید مشترکان کم مصرف خانگی از بخشودگی 100 درصدی بهره مند خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز، در طرح برق امید مشترکان کم مصرف خانگی از بخشودگی 100 درصدی

بهره مند خواهند شد.