تخصیص ۷۸ درصد اعتبارات شرکت آب منطقه ای گلستان در سال ۹۹

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: درصد تخصیص اعتبارات شرکت آب منطقه ای استان در سال گذشته ۷۸ درصد بدون لحاظ اعتبارات سایر منابع بوده است. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسین حاجی حسینی اظهار کرد: تعداد طرحهای شرکت در سال ۹۹با لحاظ متمرکز ۳۰ مورد (ملی […]

معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: درصد تخصیص اعتبارات شرکت آب منطقه ای استان در سال گذشته ۷۸ درصد بدون لحاظ اعتبارات سایر منابع بوده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسین حاجی حسینی اظهار کرد: تعداد طرحهای شرکت در سال ۹۹با لحاظ متمرکز ۳۰ مورد (ملی ۵ مورد) استانی ویژه( ۱۲ مورد) استانی ۳ ومتمرکز۱۰ مورد بوده است.
وی افزود:همچنین مبادله ۲۰ موافقت نامه و اصلاحیه ۲۰ موافقتنامه، ۸۴۵۰ میلیارد ریال حجم اعتبارات مبادله شده سال ۹۹ که اعتبار مصوب در طرح های ملی ۶۵۲۸ میلیارد ریال، طرح های استانی ویژه ۱۵۷۲ میلیارد ریال، طرح های متمرکز ۲۳۲ و استانی ۱۱۷ میلیارد ریال و در نهایت کل تخصیص ۷۸ درصد بوده است.
حاجی حسینی افزود: جذب مبلغ ۸۰۲ میلیارد ریال اعتبارات خسارت سیل سال ۹۸ شامل ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار پروژه های لایروبی و ساماندهی رودخانه های استان در قالب ۶۵ قرارداد مطالعه اجرا و نظارت، ۳۸۰ میلیارد ریال اعتبار پروژه های بازسازی و بهسازی ایستگاه های پمپاژ و سردهنه های تامین آب کشاورزی وتاسیسات آبی در دست بهره برداری در قالب ۵۲ قرارداد پیمانکاری، ۶ قرارداد مطالعاتی و نظارتی و۱ قرارداد خرید تجهیزات و۲۲ میلیارد ریال اعتبار پروژه های بازسازس و بهسازی شبکه سنجش آبهای سطحی پروژه های مذکور از اهم اقدامات بخش مدیریت و تحقیقات و بررسی های اقتصادی بوده است.
حاجی حسینی تصریح کرد: اخذ ردیف اجرائی برای سد میرداماد با همکاری معاونت طرح و توسعه و ابلاغ  تعداد ۴ طرح با مبلغ ۶۵۰ میلیارد ریال در زهکشی علاج بخشی وشمگیر، سد چایلی و شبکه فرعی گلستان از دیگر اقدامات این بخش بوده است.
وی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی استانی نسبت به سال ۹۸ با کاهش ۱۳ درصدی رو به رو بود، گفت: در مجموع نسبت رشد اعتبارات عمرانی سال ۹۹ به سال ۹۸ در اعتبارات پیوست قانون به میزان ۳۵ درصد و رشد کل ردیف های اعتباری ۵۱ درصد بوده است.