تخصیص 54 میلیارد ریال مرمت تاسیسات کوچک تامین آب خسارت دیده از سیل

مدیر طرح های زود بازده شرکت آب منطقه ای گلستان از تخصیص 54 میلیارد و 400 میلیون ریال جهت مرمت تاسیسات کوچک تامین آب خسارت دیده از سیل سال 98 خبر داد به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس  مجتبی فرهاد زاده اظهار کرد: با توجه خسارات وارده به تاسیسات کوچک تامین […]

مدیر طرح های زود بازده شرکت آب منطقه ای گلستان از تخصیص 54 میلیارد و 400 میلیون ریال جهت مرمت تاسیسات کوچک تامین آب خسارت دیده از سیل سال 98 خبر داد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس  مجتبی فرهاد زاده اظهار کرد: با توجه خسارات وارده به تاسیسات کوچک تامین آب در سال 98، تعداد 12 پروژه در سراسر استان اجرا شده و یا در حال اجرا است
وی افزود: این پروژه ها مشتمل بر مرمت سدهای انحرافی، سدهای کوچک مخزنی وکانال های انتقال آب است که با اعتباری بالغ بر 54 میلیارد و 400 میلیون ریال در حال اجرا است
مدیر طرح های زود بازده شرکت آب منطقه ای گلستان بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع تامین آب در رونق کشاورزی استان، اجرای این پروژه ها ظرفیت قابل توجهی به بخش تامین آب استان اضافه خواهد کرد و بهره وری تاسیسات آب بهبود می یابد