تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرح تغذیه مصنوعی بندان

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی، از تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل طرح تغذیه مصنوعی بندان شهرستان نهبندان خبرداد.

تخصیص ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای طرح تغذیه مصنوعی بندان

به گزارش برقاب، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی،”عباس سارانی” با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرح تغذیه مصنوعی بندان ۴۰۰ میلیارد ریال است، اظهار داشت: این طرح پیشرفت ۵۴ درصدی داشته و تاکنون ۱۰۸ میلیارد ریال اعتبار برای آن هزینه شده است.

وی، با اشاره به در دست اجرا بودن ۵ طرح تغذیه مصنوعی در نواحی مرزی استان شامل بندان و چاهداشی نهبندان، آهنگران زیرکوه، گزیک درمیان و مشوکی سربیشه، افزود: برای تکمیل این طرح‌ها ۴هزار و۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور تخصیص یافته است.