تحویل گیری ۱۵۴ روستای غیر تحت پوشش در مازندران

مدیرعامل آب وفاضلاب مازندران گفت: از 1600 روستای خودگردان و غیر تحت پوشش، 154 روستا برای ارائه خدمات در دولت سیزدهم تحت پوشش شرکت قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری برقآب، به نقل از بهزاد برارزاده با بیان اینکه در مجموع ۳۶۷۱ روستا در سطح استان مازندران وجود دارد افزود: از این تعداد آب شرب۱۶۰۰ روستا به صورت خودگردان، هیات امنایی و شورایی اداره می شود که به دلیل تحت پوشش نبودن، از خدمات این شرکت بی بهره و یا کم بهره هستند.
او ادامه داد: طی چند سال اخیر با توجه به کمبود آب، منابع تامین آبی این روستاها نیز کاهش یافته و برای بهره مندی از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی ضروری است این روستاها تحت پوشش شرکت آبفا قرار گیرند تا با انجام طرحهای آبرسانی با مشکل قطع آب مواجه نشوند.
برارزاده با بیان اینکه از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۰۲ روستا و در سال گذشته ۵۲ روستا با جمعیتی بالغ بر۲۷هزار نفر، برای بهره مندی از طرحهای آبرسانی و فاضلاب تحت پوشش این شرکت قرار گرفتند تصریح کرد: برای ارتقای سطح کمی و کیفی آب شرب این روستاها اقداماتی نظیر افزایش میزان ظرفیت تامین آب از طریق بهسازی چاه ها و چشمه های موجود ، شناسایی چشمه و حفر چاه جدید ، افزایش میزان حجم مخازن ذخیره آب، اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب، نصب دستگاه های مواد تزریق گندزدا و… انجام می شود.
مدیرعامل آبفامازندران، ارایه خدمات مطلوب در تامین آب شرب پایدار، پیمایش منطقه و شناسایی انشعابات غیرمجاز که باعث کمبود، افت فشار و هدر رفت آب شرب می شود، تامین آب شرب بهداشتی و سالم با شناسایی منابع آلاینده آب منطقه و رفع آن، کاهش آلودگی های احتمالی از طریق ارزیابی دوره ای کیفیت آب ، پیش بینی منابع متعدد تامین آب شرب (غیر از چاه و چشمه) و استفاده از آبهای سطحی و یا احداث مجتمع های آبرسانی با توجه به خشکسالی و کمبود آب، تخصیص ردیف های اعتباری برای اجرای طرحهای آبرسانی و نیز شناسایی و رفع عوامل هدر رفت آب را از جمله مزیتهای تحویلگیری روستاهای غیر تحت پوشش عنوان کرد.