تحویل حجمی آب به کشاورزان کلید خورد

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل: با همکاری شرکت آب منطقه‌ای جهاد کشاورزی و تعاون روستایی آب به صورت حجمی به کشاورزان تحویل داده خواهد شد.
معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل در مصاحبه رادیویی با اشاره به تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها طی  سال‌های گذشته عنوان کرد: عمده مصرف منابع آبی استان در حوزه کشاورزی است که با توجه به کاهش چشمگیر آورد رودخانه‌ها، ذخایر سدها و آب‌های زیرزمینی ضروری است کشاورزان با استفاده از فناوری‌ها نوین، از کشت محصولات آب‌بر پرهیز کنند.

وی با اشاره به کاهش  ۲۵ درصدی بارندگی در سال آبی گذشته نسبت به بلند مدت افزود: ورودی سد خدا آفرین به عنوان یکی از سدهای مهم استان طی مدت ۴ سال ۴۲ درصد کاهش یافته است.

حمید فضایلی با عنوان اینکه ۹ سد بزرگ و ۴۳ سد کوتاه در استان وظیفه ذخیره آب‌های سطحی را بر عهده دارند گفت: حجم کل مخازن سدهای استان بیش از ۴۰۰ میلیون متر مکعب می‌باشد که سطح فعلی ذخیره آب در مخازن این سدها به حداقل‌ترین میزان خود رسیده است.

معاون حفاظت و بهر‌ه‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اردبیل با اشاره به افت شدید آورد سدهای استان در سال آبی گذشته (مهر ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۱) گفت: بر اساس شرایط موجود مدیریت بهینه مصرف آب در دستور کار این شرکت قرار دارد.

وی با عنوان اینکه حوزه کشاورزی اولین و بزرگترین مصرف کننده آب در استان است عنوان کرد: در راستای استقرار یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصاد پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور و دانش بومی کشاورزان، سند مشترک همکاری بین شرکت آب منطقه‌ای، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی به امضا رسید.

وی در توضیح اهداف این سند افزود: در قالب تفاهم‌نامه مشترک تحویل حجمی آب بر اساس سند ملی آب، در زمان و مکان مناسب به تشکل‌های آب‌برانی که از سوی تعاون روستایی معرفی می‌شوند انجام خواهد شد.

فضایلی اضافه کرد: شناسایی و پر کردن چاه‌های غیر مجاز، نصب کنتور هوشمند و جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌ها و به کارگیری ۲۳ اکیپ گشت و بازرسی از منابع آب از جمله اقدامات این شرکت در راستای مدیریت مصرف آب است.

وی گفت: شماره تلفن چهار رقمی ۳۱۷۱ آماده اخد گزارشات مردمی مرتبط با تخلفات حوزه آب است.