تحول در صنعت آب و فاضلاب با ارائه و تصویب ۲ طرح تحقیقاتی و پژوهشی شرکت آبفا فارس

جلسه ی کمیته ی تحقیقات شرکت آبفا فارس با حضور اعضا کمیته در خصوص ۲ طرح تحولی و تحقیقاتی این شرکت برگزار شد.

به گزارش برقاب به نقل از روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، جلسه ی کمیته ی تحقیقات شرکت آبفا فارس با حضور دکتر علی جان صادق پور مدیر عامل و رئیس این کمیته، دکتر طالب بیدختی و دکتر کریمی جشنی از اساتید دانشگاه و عضو کمیته ی تحقیقات شرکت آبفا استان فارس و سایر اعضای کمیته برگزار و در خصوص ۲ طرح تحولی و تحقیقاتی محصول محور و دانش بنیان این شرکت بحث و تبادل نظر گردید.
این دو طرح پژوهشی که مشترکا توسط واحد تحقیقات و دفاتر انرژی آب و فاضلاب شرکت آبفا فارس ارائه شده است، از میان بیش از ۱۰۰ طرح پژوهشی ارائه شده در استان به عنوان طرح های برتر برگزیده شده اند. این طرح های تحولی شامل طرح پژوهشی و دانش بنیان باز طراحی و اصلاح ساختار کابل های پایه آبی و طرح پژوهشی و دانش بنیان مهندسی معکوس ساخت و بومی سازی تکنولوژی سنسورهای فاضلاب می باشند که در صورت تهیه محصول و تجاری سازی آن در گامهای بعدی موجب کاهش هزینه های خرید کابل به دلیل تغییر ساختار، طول عمر آن و سهولت در تأمین و دسترسی می گردد.
تهیه و تولید این محصول علاوه بر آن منتج به کاهش قطع آب به دلیل کاهش تعمیر و تعویض پمپ آب و تأسیسات پمپاژ، کاهش چرخه ی درخواست، تأمین، تحویل، انبارش و حمل و نقل، مدیریت مصرف انرژی، استفاده بیشتر از فلزاتی نظیر آلومینیوم در صنعت آب و فاضلاب و کاهش هزینه های مربوط به خرید فلزاتی مانند مس، امکان فراهم سازی بیشتر بهره برداری آنلاین از اطلاعات کمی و کیفی شاخصه های مرتبط با فاضلاب، کاهش هزینه های سرسام آور تأمین و خرید سنسورهای پایش کیفیت فاضلاب، کاهش نیاز به واردات و کاهش خروج ارز از کشور و همچنین حمایت از شرکت های دانش بنیان و تولیدات داخلی همسو با نامگذاری سال جاری به سال مهار تورم ، رشد تولید توسط مقام معظم رهبری و ایجاد اشتغال و شکوفایی  درحوزه صنعت آب و فاضلاب  می گردد.